verbinding gewoon doen home

Wij helpen professionals in overheidsorganisaties om effectief en met plezier te functioneren in een complexe werkomgeving. Ook dragen wij bij aan een doeltreffende samenwerking binnen die organisaties.

De overheid staat voor grote veranderingen. Voor lastige opgaven. En de mensen die daarin werken ook. Als hoog opgeleide professional in een overheidsorganisatie heb je te maken met complexe opgaven (doelen) in een krachtenveld met veel verschillende partijen en een diversiteit aan belangen en machtsmiddelen. Je bent deskundig in je werkveld. Betrokken bij de inhoud én de mensen.

Toch herken je het volgende:

  • door bezuinigingen en formatiereductie, gekoppeld aan een zwaardere inhoudelijke opgave, ervaar je de werkdruk als hoog of misschien zelfs regelmatig als te hoog;
  • niet helder  is welke verantwoordelijkheden je precies hebt (inclusief taken en rollen);
  • opdrachtgeverschap en/of opdrachtnemerschap  is vaak niet expliciet of diffuus belegd;
  • werkwijzen zijn regelmatig  onvoldoende gestructureerd: er wordt geen onderscheid gemaakt tussen processen, projecten en programma’s;
  • je ervaart de “bureaucratische” regels eerder als beknellend dan als benaderend, het kost voor je gevoel soms te veel tijd en moeite om iets gerealiseerd te krijgen;
  • vaak is ook onduidelijk voor je wanneer je “het doel” bereikt hebt. En als niet duidelijk is wanneer je resultaat is behaald, kun je ook je successen niet vieren.

Wat levert een workshop, focusdag en/of programma je op?

  • Samen met ons ga je aan de slag met het ont-dekken van je eigen kracht. Je leert deze optimaal in te zetten waardoor je effectiviteit wordt vergroot.
  • Je wordt je meer bewust van je eigen rol binnen de context van je werk.
  • Je vergroot je kennis op het gebied van methodieken (processen, programma’s, etc.) die je helpen om de inhoudelijke doelen effectiever te realiseren.
  • Je vergroot je vaardigheden en zet ze om in doeltreffend en flexibel gedrag.

Dit geeft een kader voor inhoudelijk krachtig, doelmatig en doeltreffend functioneren.

Diensten

Download hier ons E-boek “3 Tips voor grip op je werk!


css.php